BeitelagFiktGr GrazingCooperativeFictitiousBoundary

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

fiktiv avgrensning av to beitelag som overlapper hverandre Merknad: Områdene blir digitalisert som to figurer som ligger inntil hverandre (med andre ord ikke overlappende figurer). Grensa som er felles for disse to områdene betegnes ?fiktiv grense beitelag?.
fictitious delimitation of two grazing cooperative areas which overlap
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis BeitelagFiktGr i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon Beitelag 2 fiktivavgrensning BeitelagFiktGr 0..*