Kran

objekttype

Geovekst Gyldig

Innretning for å løfte eller flytte tunge gjenstander, og hører til på kaien/havnen.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
energikilde Kodeliste for å spesifisere energikilden til kranen. Energikilde 0..*
høydereferanse Høydereferanse til kartobjektet. Høydereferanse 1..1
kranspesifikasjon Spesifikasjon for kranen. CharacterString 0..1
krantype Krantype. Krantype 1..1
maksbelastning Maks løfteevne for krana angitt i tonn (ved liten arm). Integer 0..1
maksbelastningRekkevidde Maks løfteevne for krana ved maksimal arm/rekkevidde angitt i antall tonn. Integer 0..1
mobilitet Egenskap for å angi om en krane er fastmontert eller flyttbar (mobil). Fastmontert krane står i et fast punkt på kaia, mens mobile kraner kan flyttes. Skinnegående kraner eller andre semi-mobile kraner angis som mobile. For mobile kraner registreres punktet som en skjønnsmessig representativ koordinat for krana. Boolean 1..1
posisjon Posisjon Punkt 1..1
rekkevidde Rekkevidden til kranen, ut fra kaifronten, i antall meter. Integer 0..1
status Beskriver status til et objekt. Status 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
ENERGIKILDE Energikilde 20 0..*
HREF Høydereferanse 6 1..1
KRANSPESIFIKASJON CharacterString 255 0..1
KRANTYPE Krantype 20 1..1
MAKSBELASTNING Integer 10 0..1
MAKSBELASTNING_REKKEVIDDE Integer 10.2 0..1
MOBILITET Boolean 1..1
Punkt 1..1
REKKEVIDDE Integer 6.2 0..1
STATUS Status 20 0..1
Name Type English Description
energikilde Energikilde energySource Source of energy that the crane uses.
høydereferanse Høydereferanse heightReference Describes where on the object the measurement has been taken.
kranspesifikasjon CharacterString craneSpecification Specification for the crane.
krantype Krantype typeOfCrane Type of crane.
maksbelastning Integer maximumLoad Maximum lifting capacity. Specified by the shortest lift, in metric ton.
maksbelastningRekkevidde Integer maximumLoadRange Maximum lifting capacity with maximum range/working radius. Specified in metric ton.
mobilitet Boolean mobility Property to specify if the point is fixed or movable.
posisjon Punkt point Geographical location.
rekkevidde Integer range Working radius of the crane. Measured from the Berth, in meters.
status Status status Status of an object.

Vis Kran i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Energikilde 0 ..*
Høydereferanse 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Krantype 1 ..1
Integer 0 ..1
Integer 0 ..1
Boolean 1 ..1
Punkt 1 ..1
Integer 0 ..1
Status 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Kran supertype ObjektId