FjellBlotning Outcrop

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

synlig fjell (uspesifisert) på en ellers løsmassedekket dagoverflate eller på havbunnen
visible rock surface (unspecified) in an otherwise soil-covered area or on the seafloor
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate 1..1
Name Type English Description
område Flate extent area over which an object extends

Vis FjellBlotning i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon FjellBlotning 0..1 avgrensning GeolAvgrLinje 1..*