TrafikkseparasjonFilDel TrafficSeparationLanePart

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Utkast

del av trafikkseparasjonssystem, der trafikkretning er ens
part of traffic separation system, wherein the direction of traffic is the same
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
område objektets utstrekning Flate 1..1
posisjon sted som objektet eksisterer på Punkt 1..1
retningsvektor linjestykke i planet med retning Retningsvektor (datatype) 0..1
- retningsverdi generelt element med angivelse av retning Real 1..1
- retningsenhet enhet for retning Retningsenhet (kodeliste) 1..1
- retningsreferanse referansesystem for retning Retningsreferanse (kodeliste) 1..1
sjørestriksjon begrensninger for ferdsel eller bruk av sjøområde Merknad: Tilsvarer RESTRN i S-57 Sjørestriksjon (kodeliste) 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Flate Flate 1..1
Punkt Punkt 1..1
RETNING Retningsvektor 0..1
SJØ_RESTRIKSJON Sjørestriksjon 2 0..1
Name Type English Description
område Flate extent area over which an object extends
posisjon Punkt position location where the object exists
retningsvektor Retningsvektor directionalVector line segment with length and orientation. Note: from SOSI 4.0 chapter about General Types, slightly related to S-57 ORIENT: Orientation
sjørestriksjon Sjørestriksjon restriction limitations on traffic or use of maritime areas. Note: S-57 RESTRN

Vis TrafikkseparasjonFilDel i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Flate 1 ..1
Punkt 1 ..1
Retningsvektor 0 ..1
Sjørestriksjon 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon TrafikkseparasjonFilDel 1 trafikkseparasjonFilDelLinje Trafikkseparasjonslinje 1
assosiasjon TrafikkseparasjonFilDel 1 avgrensning TrafikkseparasjonFilDelGrense 0..*