Beredskapspunkt

objekttype

Geovekst Gyldig

punkt på kaia der det er plassert utstyr for beredskap/sikkerhet
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
beredskapstype beredskapstype Beredskapstype (kodeliste) 1..1
høydereferanse høydereferanse til kartobjektet Høydereferanse (kodeliste) 1..1
posisjon posisjon Punkt 1..1
spesifikasjon Egenskap for å spesifisere beredskapstype. CharacterString 0..1
ObjektIdGenerell
objektId Unik identisfisering av det enkelte objekt på kaia i form av URL, nummer, navn eller annet CharacterString 0..1
KaiobjektGenerell
kaiident Tekst i form av URL, nummer, navn eller annet som unikt definerer den aktuelle kaia innenfor den aktuelle havna. Denne egenskapen må ligge på alle geografiske objekter som tilhører kaia. CharacterString 1..1
kainavn Navn på kaien. Kan brukes til å angi navn på større kaiområde som inneholder flere kaifronter med hver sine identer. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
OBJEKTID CharacterString 25 0..1
KAIIDENT CharacterString 25 1..1
KAINAVN CharacterString 50 0..1
Beredskapstype 1..1
Høydereferanse 1..1
Punkt 1..1
SPESIFIKASJON CharacterString 255 0..1
Name Type English Description
objektId CharacterString
kaiident CharacterString
kainavn CharacterString
beredskapstype Beredskapstype
høydereferanse Høydereferanse
posisjon Punkt
spesifikasjon CharacterString

Vis Beredskapspunkt i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Beredskapstype 1 ..1
Høydereferanse 1 ..1
Punkt 1 ..1
CharacterString 0 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
arv subtype Beredskapspunkt supertype ObjektIdGenerell