Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk utført;Nei;1;;; til ny vurdering;Ja;2;;; erstattet av ny;Nei;3;;; fjernet;Nei;4;;; ajourført;Nei;5;;; under planlegging;Nei;6;;; pågående;Nei;7;;; Ja;;8;;; Nei;;9;;;