Navn;Beskrivelse;Kodeverdi;Navn engelsk;Beskrivelse engelsk;Kodeverdi engelsk Feltundersøkelser;;1;;; Innmeldte opplysninger;;2;;; Litteraturreferanse;;3;;; Annet;;9;;;