BeitelagFellesGr GrazingCooperativeCommonBoundary

objekttype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket

avgrensning av et beitelag felles område
delimitation of grazing cooperative common area
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
grense forløp som følger overgang mellom ulike fenomener Kurve 1..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kurve 1..1
Name Type English Description
grense Kurve border course follwing the transition between different real world phenomena

Vis BeitelagFellesGr i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kurve 1 ..1
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon BeitelagFellesOmr 1..2 avgrensning BeitelagFellesGr 0..*