SOSI Datasett pakke

Denne pakken er opprettet får å kunne håndtere modell-elementer som hører til på datasettene. Det betyr at de ikke er knytta til enkelt-objektene, men hører til en samling av objekter (samling av instanser av objekttyper). Eksempel: Et datasett er vanligvis (?) basert på samme spesifikasjon. Det bør derfor i datasettet være en "peker" til den benyttede spesifikasjonen.

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett

1.0


SOSI Geometri pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Geometri

1.0


Datatyper fra 19103 CSL pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\Datatyper fra 19103 CSL


SOSI Generelle typer pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Generelle typer


SOSI Nettverk og lineære referanser pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser


SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110) pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektkatalogmodell (ISO 19110)


SOSI Objektmodell (ISO 19109) pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Objektmodell (ISO 19109)


Tid- og temporale datatyper (ISO 19108) pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\Tid- og temporale datatyper (ISO 19108)


SOSI_Hode 4.5 pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5

1.0


SOSI_Hode_20120320 diagram

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5

1.0


Objektkatalog datatype

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5

1.0


MaksimumNordØst datatype

øvre høyre (nordøstre) hjørne til omskreven boks (for kartprojeksjoner)

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5

1.0


Tegnsett kodeliste

angivelse av hvilket tegnsett som er benyttet på fila, dvs. hvilke 8(7)-bits koder tegnene har. Merknad: Dette kommer spesielt til anvendelse ved tolkning av ÆØÅ, samt valg av tegnsett som støtter samiske tegn. De samiske tegnene har fått tildelt sine koder i SOSI via ISO8859-10. Koder ut over 7-bits tolkes ulikt i ISO8859-2 til -10, men ÆØÅæøå er plassert på samme sted i ISO8859-1 og ISO8859-10, og også på samme sted i Windows tegnsettet. Den samiske varianten er ikke implementert i Windows, som benytter en egen variant (utvidelse) av ISO8859-1. En må derfor installere en fontbeskrivelse som i visse forberedte programmer viser korrekt symbol for samiske tegn selv om koden har annet utseende i ISO8859-1.For koder over 127 er kun følgende tillatt benyttet i ei SOSI-fil. De særnorske tegnene ÆØÅ er plassert på følgende koder: Æ Ø Å æ ø å é DOSN8 146 157 143 145 155 134 ND7,DECN7 91 92 93 123 124 125 ISO8859-1 198 216 197 230 248 229 233 ISO8859-10 198 216 197 230 248 229 233 TEGNSETT skal alltid være oppgitt i SOSI-fila. (I tidligere versjoner har DOSN8 vært betraktet som standard hvis ikke annet har vært oppgitt.)

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5

1.0


Kortnavn kodeliste

entydig navn på spesifikasjonen som datasetter er basert på, i form av et kortnavn

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5

1.0


SOSI_Hode objekttype

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5

1.0


MinimumNordØst datatype

nedre venstre (sørvestre) hjørne til omskreven boks (for kartprojeksjoner)

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5

1.0


Område datatype

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5

1.0


SosiKompleksitetNivå kodeliste

angivelse av SOSI-filas kompleksitetsnivå, angitt i form av 6 ulike nivåer fra spagetti til bruk av utvalg

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5

1.0


Begrensninger datatype

angivelse av at maksimalt antall punkter i geometritype (kurve), maksimalt antall punkter i geometrityper av typen FLATE eller TRASE, eller at antall referanser overstiger gitte verdier Merknad: Hensikten med denne mekanismen er å sikre at antall punkter og referanser ikke er så høyt at det skaper problemer ved konvertering til ulike systemer. Dersom antallet overstiger disse verdiene skal dette avtales mellom leverandør og mottaker og dokumenteres i hodet på SOSI-fila.

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5

1.0


SOSI Koordinatsystem diagram

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5SOSI_Hode 4.5

1.0


Laster....