SOSI Nettverk og lineære referanser

SOSI-sekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 3 av 3

SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0 pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Nettverk og lineære referanser 5.0

Gyldig

1.0


SOSI Lineære referanser 4.1 pakke

Første versjonen av SOSI Lineære referanser, beskrevet i sammenheng med oppdatering av SOSI Vegnett til versjon 4.1.

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.1

Ukjent

4.1


SOSI Lineære referanser 4.5 pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Nettverk og lineære referanser\SOSI Lineære referanser 4.5

Ukjent

1.0