SOSI Datasett

SOSI-sekretariatet (Kartverket) 1.0

pakke

Beskrivelse: Denne pakken er opprettet får å kunne håndtere modell-elementer som hører til på datasettene. Det betyr at de ikke er knytta til enkelt-objektene, men hører til en samling av objekter (samling av instanser av objekttyper). Eksempel: Et datasett er vanligvis (?) basert på samme spesifikasjon. Det bør derfor i datasettet være en "peker" til den benyttede spesifikasjonen.

Viser treff 1 - 2 av 2

SOSI_Hode 4.5 pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 4.5

1.0


SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01 pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generelle konsepter\SOSI Datasett\SOSI_Hode 5.0 Utkast 2018-02-01

1.0