Søket gav 3270 treff

NVDB Datakatalogen pakke

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen

Ukjent


Hovedskjema diagram

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen

Ukjent


Antenne pakke

Ledning eller system av ledninger som en bruker til å sende ut eller ta imot elektromagnetiske bølger med (5). I tilknytning til vegtrafikk benyttes f.eks radio- og mobiltelefonantenner i tunneler.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne

Ukjent

2.17


Antenne Tillatte verdier diagram

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne

Ukjent

2.17


Antenne Assosiasjoner diagram

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne

Ukjent

2.17


Antenne Betingelser diagram

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne

Ukjent

2.17


Antenne objekttype

Ledning eller system av ledninger som en bruker til å sende ut eller ta imot elektromagnetiske bølger med (5). I tilknytning til vegtrafikk benyttes f.eks radio- og mobiltelefonantenner i tunneler.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne

Ukjent

2.17


Type kodeliste

Angir type

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne

Ukjent

2.17


Vedlikeholdsansvarlig kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne

Ukjent

2.17


Eier kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Antenne

Ukjent

2.17


Armeringsnett pakke

Benyttes geoteknisk for å øke bæreevnen og som stabiliserende tiltak. Stålarmering kan benyttes for å hindre telesprekker i asfalt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett

Ukjent

2.17


Armeringsnett Tillatte verdier diagram

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett

Ukjent

2.17


Armeringsnett Assosiasjoner diagram

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett

Ukjent

2.17


Armeringsnett Betingelser diagram

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett

Ukjent

2.17


VedlikeholdsansvarligArmeringsnett kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett

Ukjent

2.17


EierArmeringsnett kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett

Ukjent

2.17


Armeringsnett objekttype

Benyttes geoteknisk for å øke bæreevnen og som stabiliserende tiltak. Stålarmering kan benyttes for å hindre telesprekker i asfalt.

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett

Ukjent

2.17


Materialtype kodeliste

Angir hvilket materiale armeringsnettet er av

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett

Ukjent

2.17


Plassering kodeliste

Angir hvor i konstruksjonen armeringsnettet er plassert

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett

Ukjent

2.17


Budsjett kodeliste

Angir hvilket budsjett utlegging går over

Spesifikasjon:
NVDB\NVDB Datakatalogen\Armeringsnett

Ukjent

2.17