GeovitenskapeligeUndersøkelserGenerelleKonsepter-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Tilbaketrukket 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 12 av 12GeovitenskapligBorehull objekttype

område representert ved et punkt hvor det skal foretas en eller flere borehullundersøkelser - også kalt logisk borehull i motsetning til borhullundersøkelse som representerer hvert fysiske borehull Merknad: Det logiske borehullet har en posisjon som representerer de fysiske borhullundersøkelsene foretatt i området <engelsk> borehole consists of one or more physical borehole investigations. The borehole has a position, representing a collection of borehole investigations. The position of the borehole is often given the same position as one of the asscoated borehole investigations. The associated borehole investigations should be in a reasonable short distance (e.g. 0,5 m) from the position of the borehole. </engelsk>


GeovitenskapeligUndersøkelseDelområde objekttype

del av et undersøkelsesområde hvor det pågår, skal gjøres eller er gjort geovitenskapelige undersøkelser Merknad: Typisk brukt offshore hvor et undersøkelsesområde er delt i flere mindre lokaliteter. <engelsk> area where geoscientific investigations are planned, in progress or performed. Note: This feature is typically used offshore where an investigation is split into smaller parts</engelsk>


GeovitenskapeligObservasjon objekttype

andre typer observasjoner som ikke er samlet inn via fysiske borehull <engelsk> observations collected by other features, i.e. not borehole. </engelsk>


GeovitenskapligBorehullUndersøkelse objekttype

et enkelt fysisk undersøkelsespunkt som inneholder beskrivelsen av borehullforløpet Merknad: Flere undersøkelser kan tilhøre det samme borehullet, men det er undersøkelsen som representerer de enkelte sonderinger / boringer. <engelsk>a pysical borehole which contain a description of the borehole geometry Note: Several investigations can belong to the same borehole, and it is the investigation which contain the geometry along the borehole. </engelsk>


GeovitenskapeligUndersøkelseGrense objekttype

avgrensning av et område for en geovitenskapelig undersøkelse <engelsk>boundary of geoscientific investigation</engelsk>


GeovitenskapeligUndersøkelse objekttype

geovitenskaplig undersøkelse som utføres innen for et gitt område og tidsperiode og som ofte er knyttet til et prosjekt <engelsk> soil geoscientific investigation of a given area and time period and usually with a connection to a specific project </engelsk>


GeovitenskapeligUndersøkelseDelområdeGrense objekttype

avgrensning av et delområde innenfor en geovitenskapelig undersøkelse <engelsk>boundary of a subarea within a geoscientific investigation</engelsk>


BorlengdeTilBerg datatype

dybde til fjell som ikke er målt men basert på tolkning <engelsk> depth to bedrock based on interpretation </engelsk>


KvalitetBorlengdeTilBerg kodeliste

beskriver om borlengde til berg er antatt eller påvist med en sikker metode <engelsk> defines the quality of the depth information either assumed or confirmed by a secure method </engelsk>


GjennomboretMedium kodeliste

angir hvilket medium en boring er foretatt i <engelsk> define what kind of medium/material the borehole has penetrated.</engelsk>