GeovitenskapeligeUndersøkelser

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 2 av 2

GeovitenskapligeUndersøkelser-4.0 pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeovitenskapeligeUndersøkelser\GeovitenskapligeUndersøkelser-4.0

4.0


GeovitenskapeligeUndersøkelser-4.1 pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\GeovitenskapeligeUndersøkelser\GeovitenskapeligeUndersøkelser-4.1

4.1