Pakke1

Geovekst Erstattet 4.6

pakke

Beskrivelse: Underinndeling av elementer i Bygningsmessige anlegg

Viser treff 1 - 14 av 14

BrønnGrense objekttype

avgrensning av brønn


Brønn objekttype

lite bygningsmessig anlegg for uttak av ferskvann


FrittståendeTrappKant objekttype

avgrensning av FrittståendeTrapp


Bensinpumpe objekttype

pumpeinnretning for fylling av drivstoff


Flaggstang objekttype

lang rett stang for heising av flagg


BautaStatue objekttype

en eller annen form for minnestein Merknad: Denne objekttypen har endret navn i samsvar med oppsettet for resten av objekttypene. Het tidligere BautaStatuePunkt


FrittståendeTrapp objekttype

trapp som ikke står i tilknytning til en bygning


BautaStatueGrense objekttype

avgrensning av bautastatue Merknad: Denne objekttypen har endret navn i samsvar med oppsettet for resten av objekttypene. Het tidligere BautaStatue


FundamentKant objekttype

avgrensning av fundament


Fundament objekttype

støpt underlag for frittstående konstruksjoner Merknad: Selve konstruksjonen oppå fundamentet og dens funksjon vil eventuelt være beskrevet som en node i nettverket den er en del av. Eksempel: Stolper og master