Kodelister

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utkast 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 4 av 4


RpFeltnavnArealformål kodeliste

arealformål - formålet må angis nærmere (pbl. § 12-5) feltnavn for arealformål Feltnavnet for et formålsområde skal inneholde en bokstavkode som gjengir formålet. Denne kodelista angir en entydig sammenheng mellom tallkode og bokstavkode for hvert formål


__XX__RpFeltnavnArealformål kodeliste

feltnavn for arealformål Feltnavnet for et formålsområde skal inneholde en bokstavkode som er i samsvar med formålert. Denne kodelista angir en entydig sammenhenge mellom tallkode og bokstavkode for hvert formål


RpArealformål kodeliste

koder for arealformål Formålet må angis nærmere (pbl. § 12-5)