FKB PblTiltak

Geovekst 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 4 av 4

FKB-Tiltak-5.0.1 produktspesifikasjon

Datamodell for produktspesifikasjon FKB-Tiltakt. FKB-Tiltak inneholder objekter (=områder der det skjer utbygging) som er omsøkt/godkjent gjennom saksbehandling i kommunen eller andre offentlige myndigheter.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0.1

Utkast

5.0.1


FKB-Tiltak-5.1 produktspesifikasjon

Datamodell for produktspesifikasjon FKB-Tiltakt. FKB-Tiltak inneholder objekter (=områder der det skjer utbygging) som er omsøkt/godkjent gjennom saksbehandling i kommunen eller andre offentlige myndigheter.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.1

Gyldig

5.1


FKB-Tiltak-5.0 produktspesifikasjon

Datamodell for produktspesifikasjon FKB-Tiltakt. FKB-Tiltak inneholder objekter (=områder der det skjer utbygging) som er omsøkt/godkjent gjennom saksbehandling i kommunen eller andre offentlige myndigheter.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak-5.0

Gyldig

5.0


FKB-Tiltak produktspesifikasjon

FKB-Tiltak skal inneholde objekter som er registrert gjennom saksbehandling i kommunen. Spesifikasjonen omfatter registrering av saker etter Plan- og bygningsloven og annet lovverk. Datasettet beskriver derfor i utgangspunktet hendelser som i neste runde normalt vil materialisere seg i form av en ny bygning, et tilbygg eller i riving av en bygning. De fleste FKB-datasettene ønsker å gi en geografisk representasjon av terrenget. FKB-Tiltak (tiltaksbasen) er derimot en geografisk representasjon av (deler av) kommunens sakssystem. Når tiltaket har kommet så langt at det finnes i terrenget skal det registreres i de øvrige FKB-datasettene og merkes i FKB-Tiltak med at det finnes i kartet. FKB-Tiltak 4.6 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Plan - Enkeltsaker versjon 4.5. Objekttypen AndreTiltak og kodelista AndretiltakType er definert i denne spesifikasjonen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB PblTiltak\FKB-Tiltak

Gyldig

4.6