Kulturområder

Geovekst Gyldig 5.0.2

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI Areal 4.0 Kulturområder

Viser treff 1 - 4 av 4Gravplass objekttype

område for gravstøtter, begravelsesplass og kirkegård


Park objekttype

grøntområde i by- eller tettbygd område, opparbeidet og vedlikeholdt med plenareal, beplantninger, vannpartier og lignende