Datatyper og kodelister

Geovekst Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Inneholder datatyper og kodelister benyttet i FKB-Veg 5.0

Viser treff 1 - 12 av 12Vegsystem datatype

Definerer hvilke deler av vegnettet som forvaltningsmessig hører sammen.


Vegsystemreferanse datatype

sammensatt identifikator for vegsystemreferanse


FunksjonVegsperring kodeliste

Angir funksjon for vegbom


BruksområdeVegoppmerking kodeliste

angir bruksområde for vegoppmerking


TypeVegrekkverk kodeliste

angivelse av ulike typer rekkverk


Vegfase kodeliste

angivelse av vegens "fase i livet"


TypevegGåendeOgSyklende kodeliste

typeveger som brukes for veger for gående og syklende


TypeVegbom kodeliste

angivelse av type vegbom


TypevegKjørende kodeliste

typeveger som brukes for veger for kjørende


Vegkategori kodeliste

angivelse av vegens kategori/eierskap