FKB Veg

Geovekst 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 7 av 7

FKB-Veg-5.0.1 produktspesifikasjon

Datamodell for produktspesifikasjonen FKB-Veg. FKB-Veg inneholder detaljert informasjon om veganlegg og tilhørende objekter. Datamodellen omfatter beskrivelse av alle typer veger for kjørende, syklende og gående, i tillegg et utvalg av tilhørende objekter.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg-5.0.1

Gyldig

5.0.1


FKB-Veg-5.1 produktspesifikasjon

Datamodell for produktspesifikasjonen FKB-Veg. FKB-Veg inneholder detaljert informasjon om veganlegg og tilhørende objekter. Datamodellen omfatter beskrivelse av alle typer veger for kjørende, syklende og gående, i tillegg et utvalg av tilhørende objekter.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg-5.1

Gyldig

5.1


FKB-Veg-5.0 produktspesifikasjon

Datamodell for produktspesifikasjonen FKB-Veg. FKB-Veg inneholder detaljert informasjon om veganlegg og tilhørende objekter. Datamodellen omfatter beskrivelse av alle typer veger for kjørende, syklende og gående, i tillegg et utvalg av tilhørende objekter.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg-5.0

Gyldig

5.0


FKB-Veg produktspesifikasjon

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg

Erstattet

4.5


FKB-Veg produktspesifikasjon

Spesifikasjonen gjelder for de enkelte vegelementene som beskriver veglegemets geometri. I tillegg inngår tilhørende vegsituasjonsobjekter og flategeometri for traktorveger i datasettet. FKB-Veg versjon 4.6 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Vegistuasjon versjon 4.5

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg

Gyldig

4.6


FKB-Veg produktspesifikasjon

Spesifikasjonen gjelder for de enkelte vegelementene som beskriver veglegemets geometri. I tillegg inngår tilhørende vegsituasjonsobjekter og flategeometri for traktorveger i datasettet. FKB-Veg versjon 4.6 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Vegistuasjon versjon 4.5

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\FKB-Veg

Gyldig

4.61


Fotogrammetrisk FKB-Veg 5.0 pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\Fotogrammetrisk FKB-Veg 5.0

1.0