DekningskartSamlet-20230915

Kartverket Utkast 20230915

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 4 av 4Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet. Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.


DekningsStatus kodeliste

kode for fullstendighet som benyttes i dekningskart