Elektrisk anlegg

Statens vegvesen Ukjent 2.11

pakke

Beskrivelse: Matepunkt med måler for lavspentnett som forsyner vegvesenets installasjoner med strøm.

Viser treff 1 - 11 av 11
ElektriskAnlegg objekttype

Matepunkt med måler for lavspentnett som forsyner vegvesenets installasjoner med strøm.


Jordfeilvarsling kodeliste

Angir om anlegget har jordfeilvarsling


Jordfeilbryter kodeliste

Angir hvordan jordfeilbrytere er koblet i anlegget


Jordelektrode kodeliste

Angir hvilken type jordelektrode som er benyttet i anlegget


Nettsystem kodeliste

Angir hvordan elkraft er distribuert mellom siste transformator før konsument og konsument


Spenning kodeliste

Angir spenning(er) på lavspentnettetFjernavlesing kodeliste

Angir om det er fjernavlesing av målerstand