Generelle datatyper

SOSI-sekretariatet (Kartverket) Ukjent 1.0

pakke

Beskrivelse: datatyper som ikke er knyttet til noe spesielt fagområde

Viser treff 1 - 13 av 13

Lagre som:


Kontaktperson datatype

person som kan kontaktes i forbindelse med en forespørselDybde datatype

loddrett avstand fra et gitt referansenivå ned til bunnen eller annet objekt [H]


Geodataprodusent datatype

organisasjon som har produsert datasettet/tjenesten


HøydeOverBakken datatype

objekts høyde over bakken Merknad: Kan være aktuelt i forbindelse med ulike typer objekter med utstrekning i høyde, slik som telefonstolper, gjerde, etc. Må brukes med forsiktighet og det må komme klart fram hvilke detalj av objektet eller objektets overbygning høyden relateres til.


Høyde datatype

et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate [H]


Geodataeier datatype

rettighetshaver til datasettet/tjenesten


Link datatype

referanse til et informasjonselement, enten lokalt eller globalt Eksempel: Som lokal : //skrisrv2/tjenester/sosiforv/web/welcome.htm Som global: http://www.statkart.no/standard/sosi/ACCESS/welcome.htm


Navn datatype

ord som noen eller noe kalles ved


Mottakeradresse datatype

adresse som er definert i Folkeregisteret og som består av adresselinjer, poststed og evt. land NB! Anbefales ikke brukt. Bruk heller modellelement fra fagområde Adresse.


Organisasjonsnummer datatype

Organisasjonsnummer brukes for å identifisere juridiske personer (enheter) i Norge, og tildeles ved registrering i <a href="../registrene/enhet/index.html"><font color="#0000ff"><u>Enhetsregisteret</u></font></a>. Organisasjonsnummeret består av ni siffer og starter på tallet 8 eller 9