Id; Navn; Beskrivelse; Stereotype; Versjon; Status; Pakke; NavPakke; EAPK_BF7460BF_E3A4_416a_AC85_E7F2A62AA5C6;GeovitenskapligeUndersøkelser-4.0;;pakke;4.0;;GeovitenskapligeUndersøkelser-4.0;SOSI Generell objektkatalog\GeovitenskapeligeUndersøkelser\GeovitenskapligeUndersøkelser-4.0 EAPK_E93D96EA_CA3D_4d22_AC65_0653539481D5;GeovitenskapeligeUndersøkelser-4.1;;pakke;4.1;;GeovitenskapeligeUndersøkelser-4.1;SOSI Generell objektkatalog\GeovitenskapeligeUndersøkelser\GeovitenskapeligeUndersøkelser-4.1