Ankringsområder

Kystverket 1.0

pakke

Beskrivelse: Ankringsområder til bruk i DOK sammenheng

Viser treff 1 - 1 av 1

Ankringsområder produktspesifikasjon

Datamodell for Ankringsområder. Områder i sjø som benyttes til å legge fartøy eller maritime installasjoner for en periode. Områdene har særlig verdi for å ivareta nyttetrafikk og maritim virksomhet, og omfatter ikke fritidsfartøy/-fritidstrafikk. For områdene er det viktig at andre bunn- eller overflateinstallasjoner som eksempelvis sjøkabler, sjøledninger, havbruks- og havvindanlegg ikke kommer i konflikt med bruken av områdene til ankring og opplag. I dette datasettet omfatter ankringsområder tre objekttyper: 1) Ankringsområder for sjøtransporten, 2) Opplagsområder for sjøtransporten, og 3) Riggområder i sjø.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kystverket\DOK\Ankringsområder\Ankringsområder

Gyldig

20230531