Datatyper

Kartverket Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Alle Datatyper (gruppeegenskaper) som inngår i datamodellen.

Viser treff 1 - 4 av 4


HistoriskNrlId datatype

referanse til tidligere benyttet identifikasjon i NRL


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen Merknad 1: Dersom datafangstmetodeHøyde og nøyaktighetHøyde ikke er oppgitt skal en bruker kunne gå ut fra at angitt verdi for datafangstmetode og nøyaktighet også gjelder høyde. Merknad 2: Posisjonskvalitet er ikke konform med kvalitetsmodellen i ISO slik den er definert i ISO19157:2013, men er en videreføring av tidligere brukte kvalitetsegenskaper i SOSI.


Identifikasjon datatype

unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.