Planregister_test

Kommunal- og moderniseringsdepartementet Ukjent 1.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 4 av 4

Generelle typer 5.0 produktspesifikasjon

Generelle modellelementer som er felles for alle fagområdestandarder og som kan kopieres inn og benyttes i produktspesifikasjoner.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Planregister_test\Generelle typer 5.0

gyldig

5.0.0


Plan-5.0Utkast produktspesifikasjon

model for planer og planregister i henhold til plan- og bygningsloven av 2008 (pbl.) og pbl. 1985, samt Geodatalovens regler om arealbruk (INSPIRE). I og med at eldre reguleringsplaner etter tidligere bygningslovgivning (bl.) fortsatt er juridisk bindende, omfattes disse også av standarden.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Planregister_test\Plan-5.0Utkast

utkast

5.0


NPAD del4 pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Planregister_test\NPAD del4

Ukjent

1.0