FKB-Lufthavn-5.0

Geovekst gyldig 5.0

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 9 av 9

Generelle elementer pakke

pakke med elementer som realiserer tilsvarende elementer i FKB Generell del 5.0 Merknad: Kopieres direkte inn i de enkelte FKB-datasettene

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\Fotogrammetrisk FKB-Lufthavn 5.0\FKB-Lufthavn-5.0\Generelle elementer

Gyldig

1.0

Lufthavnlys objekttype

spesielle lys for en lufthavn tiltenkt navigasjon og visualisering av oppmerking i mørket


Taksebanegrense objekttype

avgrensning av bane eller rute på en flyplass opprettet til bruk for taksende luftfartøyer i den hensikt å virke som en forbindelse mellom ulike deler av flyplassenRullebane objekttype

avgrenset, rektangulært område på en flyplass på land innrettet for landing og avgang med luftfartøyer


Lufthavnlystype kodeliste

Kodeliste som angir type belysning spesielt for en lufthavn, og i forbindelse med luftfartsrelatert virksomhet.