FKB Lufthavn

Geovekst 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 5 av 5

FKB-Lufthavn-5.0.2 produktspesifikasjon

datamodell for FKB-Lufthavn 5.0

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\FKB-Lufthavn-5.0.2

Gyldig

5.0.2


FKB-Lufthavn-5.0 produktspesifikasjon

datamodell for FKB-Lufthavn 5.0

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\FKB-Lufthavn-5.0

Erstattet

5.0


FKB-Lufthavn-5.0.1 produktspesifikasjon

datamodell for FKB-Lufthavn 5.0

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\FKB-Lufthavn-5.0.1

Gyldig

5.0.1


FKB-Lufthavn produktspesifikasjon

Spesifikasjonen omfatter et begrenset utvalg av objekttyper for lufthavner som skal registreres og forvaltes i FKB. Avinor har en mer detaljert spesifikasjon som benyttes for datafangst og forvaltning av data for Avinors egne lufthavner. Data etter denne spesifikasjonen skal kunne avledes fra Avinors data. FKB-Lufthavn versjon 4.6 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Lufthavn versjon 4.1.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\FKB-Lufthavn

Gyldig

4.6


Fotogrammetrisk FKB-Lufthavn 5.0 pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Lufthavn\Fotogrammetrisk FKB-Lufthavn 5.0

1.0