Elektrisk anlegg

Statens vegvesen Ukjent 2.35

pakke

Beskrivelse: Matepunkt med måler for lavspentnett som forsyner vegvesenets installasjoner med strøm.

Viser treff 1 - 18 av 18
Elektrisk anlegg objekttype

Matepunkt med måler for lavspentnett som forsyner vegvesenets installasjoner med strøm.


BruksområdeElektrisk anlegg kodeliste

Angir hva som er hovedbruksområdet for det elektriske anlegget. Det bruksområdet som trekker mest strøm regnes som hovedbruksområde. Sekundære bruksområder kan angis under tilleggsinformasjon.


ByggetEtterForskriftElektrisk anlegg kodeliste

Angir hvilken "Forskrift om elektriske forsyningsanlegg" anlegget er bygget i forhold til.


JordfeilvarslingElektrisk anlegg kodeliste

Angir om anlegget har jordfeilvarsling.


InngårINødsystemetElektrisk anlegg kodeliste

Angir om deler av anlegget inngår i nødsystemet i en tunnel.


EnergikildeElektrisk anlegg kodeliste

Angir hvilken type energikilde det elektriske anlegget har.


ByggetEtterNormElektrisk anlegg kodeliste

Angir hvilken "Norm for elektrisk forsyningsanlegg" anlegget er bygget i forhold til.


NettsystemElektrisk anlegg kodeliste

Angir hvordan elkraft er distribuert mellom siste transformator før konsument og konsument.


VedlikeholdsansvarligElektrisk anlegg kodeliste

Angir hvem som er ansvarlig for vedlikehold av vegobjektet.JordelektrodeElektrisk anlegg kodeliste

Angir hvilken type jordelektrode som er benyttet i anlegget.


ManuellAvlesningElektrisk anlegg kodeliste

Angir om det er fjernavlesing av målerstand.


JordfeilbryterElektrisk anlegg kodeliste

Angir hvordan jordfeilbrytere er koblet i anlegget.


EierElektrisk anlegg kodeliste

Angir hvem som er eier av vegobjektet.


SpenningElektrisk anlegg kodeliste

Angir spenning(er) på lavspentnettet.