Trålspor

Havforskningsinstituttet Gyldig 20210115

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Antall trålspor observert pr. 100 meter på videostasjoner fra Mareano-toktene.

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Tralspor/20210115

Dokumentasjon: https://objektkatalog.geonorge.no/Pakke/Index/EAPK_B9DFD369_1486_48a5_A57F_B57E1C612B20

Viser treff 1 - 9 av 9

GenerelleEgenskaperTrålspor objekttype

abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Trålspor objekttype

Spor på havbunnen etter bunntråling.


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet. NOTE1 Denne eksterne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer. NOTE 2 Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon -- Definition - - method on which registration of position is based