Planbestemmelser

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 1 av 1

Reguleringsplanbestemmelser produktspesifikasjon

Konseptuell UML-modell tilpasset Nasjonal mal for reguleringsplanbestemmelser tilgjengelig på https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/test-maler-for-behandling-av-reguleringsplaner/id2413265/, web-side-dato 17.03.2017

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Planbestemmelser\Reguleringsplanbestemmelser

Utkast

1.0