Generelle konsepter

Geovekst Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI 4.5 Generelle konsepter og andre generelle elementer brukt i FKB 4.6

Viser treff 1 - 8 av 8Fellesegenskaper objekttype

abstrakt objekt som bærer en felles egenskaper som brukes på alle objekttyper i FKB


Identifikasjon datatype

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretatt av den ansvarlige produsent/forvalter, som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet.


Posisjonskvalitet datatype

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen


MålemetodeHøyde kodeliste

metode for å måle objekttypens høydeverdi


Målemetode kodeliste

metode som ligger til grunn for registrering av posisjon


Synbarhet kodeliste

hvor godt den kartlagte detalj var synbar ved kartleggingen