Planbestemmelser-2023

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjent 20230701

produktspesifikasjon

Beskrivelse: UML-modell for planbestemmelser med tilhørende referanse til plankartet, som gjelder ved innsending av planforslag. Modellen er tilpasset Nasjonal mal for reguleringsplanbestemmelser

Navnerom: http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/Planbestemmelser/20230701/

Viser treff 1 - 5 av 5

Fellesegenskaper pakke

pakke med utvalgte generelle egenskaper og datatyper fra SOSI Del 1 Generelle typer

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \PlanbestemmelserRegplanforslag\Planbestemmelser-2023\Fellesegenskaper

Gyldig

1.0


Bestemmelsessamling pakke

samling av planbestemmelser Modellen er tilpasset Nasjonal mal for reguleringsplanbestemmelser

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \PlanbestemmelserRegplanforslag\Planbestemmelser-2023\Bestemmelsessamling

Gyldig

1.0


Enkeltbestemmelser pakke

inneholder objekttyper med tilhørende datatyper som beskriver ulike typer enkeltbestemmelser i planbestemmelsene. Enkeltbestemmelsene er kategorisert i henhold til malen for planbestemmelser. Dette er modellert med en supertype med egenskaper som er felles for alle typer av planbestemmerlse, og subtyper med eventuelle ekstra egenskaper og koblingsnøkler. For hver type planbestemmelse (enkeltbestemmelse) er det angitt hvilken type kartobjekt i plankartet som bestemmelsen kan referere til. For denne produktspesifikasjonen er det feltkoden (navnet) på kartobjektet som er definert som koblingsnøkkel.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \PlanbestemmelserRegplanforslag\Planbestemmelser-2023\Enkeltbestemmelser

Gyldig

1.0


Realisering fra Plan 5.0 pakke

Inneholder diagrammer som dokumenterer hvordan denne modellen er realisert fra fagområdestandarden Plan 5.0

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Kommunal- og distriktsdepartementet\Arealplan\Arealplan 5.0 \PlanbestemmelserRegplanforslag\Planbestemmelser-2023\Realisering fra Plan 5.0

Gyldig

1.0