Skråfoto

Kartverket Gyldig 20190101

pakke

Beskrivelse: Posisjonsbestemmelse av bilder/foto

Viser treff 1 - 6 av 6


Skråfoto objekttype

SOSI Bildeinformasjon 4.0: Fotografi over et landareal med fotoretning skrått ned på jordoverflaten Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: I forbindelse med fotografering av ledningsanlegg vil fotograferingen hovedsakelig skje terrestrisk. Bilder tatt fra droner og andre flyvende objekter registreres med den posisjon og retning kameraet hadde da fotograferingen fant sted. Det stilles ikke krav om å registrere z-koordinat for skråfoto.


Bildeinformasjon datatype

SOSI Bildeinformasjon 4.0: Detaljinformasjon om et bilde Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: -- Ingen --


Retning datatype

SOSI Bildeinformasjon 4.0: Linjestykke i planet med retning Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: -- Ingen --


Retningsenhet kodeliste

SOSI Bildeinformasjon 4.0: Enhet for retning Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: -- Ingen --


Retningsreferanse kodeliste

SOSI Bildeinformasjon 4.0: Referansesystem for retning Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: -- Ingen --