Ledning

Kartverket 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 2 av 2

Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger produktspesifikasjon

Alle etablerte og flyttede ledninger som er stedfestet i henhold til stedfestingsstandarden skal kunne utveksles i henhold til denne datamodellen. Produktspesifikasjons UML-modell baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Ledning 4.6, Bygnan 4.0 og Bildeinformasjon 4.1. Definisjoner og beskrivelser:

  • Alle objekttyper (featureType), datatyper (dataType) og egenskapsnavn (attribute) er angitt med sin originale definisjon i SOSI del 1 eller 2, og en eventuell tilleggsbeskrivelse/presisering for bruk i denne produktspesifikasjonen.
  • Alle kodelisteverdier (codeList attribute name) er tilpasset bruk i denne produktspesifikasjonen, og kan således være justert i forhold til opprinnelig beskrivelse i SOSI del 1 eller 2. Verdiens bruksområde er ikke endret, men definisjonen er mer presis.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger

Gyldig

20190101


Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for påviste eller avdekkede ledninger produktspesifikasjon

Alle påviste og avdekkede ledninger som er stedfestet i henhold til stedfestingsstandarden skal kunne utveksles i henhold til denne datamodellen. Produktspesifikasjons UML-modell baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Ledning 4.6 og Bildeinformasjon 4.1. Definisjoner og beskrivelser:

  • Alle objekttyper (featureType), datatyper (dataType) og egenskapsnavn (attribute) er angitt med sin originale definisjon i SOSI del 1 eller 2, og en eventuell tilleggsbeskrivelse/presisering for bruk i denne produktspesifikasjonen.
  • Alle kodelisteverdier (codeList attribute name) er tilpasset bruk i denne produktspesifikasjonen, og kan således være justert i forhold til opprinnelig beskrivelse i SOSI del 1 eller 2. Verdiens bruksområde er ikke endret, men definisjonen er mer presis.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for påviste eller avdekkede ledninger

Gyldig

20190101