SOSI_objekt_4.5

Kartverket Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Generelle SOSI egenskaper

Viser treff 1 - 4 av 4

Posisjonskvalitet pakke

Beskrivelse av kvaliteten på stedfestingspunktene

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens kartverk\Ledning\Stedfestingdata i henhold til standard datert 01.01.2019 for etablerte eller flyttede ledninger \SOSI_objekt_4.5\Posisjonskvalitet

Gyldig

1.0SOSI_Objekt objekttype

SOSI Generelle typer 4.5: abstrakt objekt som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: Abstrakt objekttype (ikke realiserbare, dvs. ikke mulig å representere et objekt med objektnavn "SOSI_Objekt"), fungerer som et konteiner objekt i UML-modellen.


Registreringsversjon datatype

SOSI Generelle typer 4.5: Angir hvilken versjon av registreringsinstruksen som ble benyttet ved datafangst Eksempel: I et datasett kan det finnes objekter som er etablert fra ulike registreringsversjoner. For eksempel har registreringsinstruksen for objekttypen Takkant i FKB blitt endret fra SOSI/FKB-versjon 3.4 til versjon 4.0. Dersom en kommune ønsker å ajourføre Takkant for et delområde av kommunen etter FKB/SOSI-versjon 4.0, vil han etter ajourføring ha et kommunedekkende datasett der Takkant er registrert med forskjellig registreringsinstruks. I disse tilfellene kan det være nyttig å kunne skille på objektnivå hvilken registreringsversjon som er benyttet ved datafangst. Egenskapen kan benyttes til dette. Tilleggsbeskrivelse produktspesifikasjon: -- Ingen --