FKB-Naturinfo-5.0

Geovekst gyldig 5.0

produktspesifikasjon

Viser treff 1 - 8 av 8

Generelle elementer pakke

pakke med elementer som realiserer tilsvarende elementer i FKB Generell del 5.0 Merknad: Kopieres direkte inn i de enkelte FKB-datasettene

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Naturinfo\Fotogrammetrisk-Naturinfo-5.0\FKB-Naturinfo-5.0\Generelle elementer

Gyldig

1.0

Stein objekttype

markert stein


InnmåltTre objekttype

markerte enkeltrær


Hekk objekttype

plantede busker som utgjør en hekk


TreType kodeliste

hovedinndeling av trær