Driftsområder

Geovekst Gyldig 5.0.2

pakke

Beskrivelse: Inneholder elementer fra SOSI Areal 4.0 Driftsområder

Viser treff 1 - 7 av 7Anleggsområde objekttype

område der det pågår anleggsarbeid I FKB er det en målsetting om at mest mulig av byggeaktivitet når det gjelder f.eks. bygninger eller veganlegg fanges opp gjennom saksbehandling og legges inn i tiltaksbasen (FKB-Tiltak). Anleggsområder som ligger i tiltaksbasen skal ikke inngå i FKB-Arealbruk.


Grustak objekttype

uttaksplass, område, drevet i dagen for malm eller sand, grus, pukk, skifer


Industriområde objekttype

område, bebygd eller ubebygd, benyttet til industriformål


Steintipp objekttype

område for steintipp


Transformatorstasjon objekttype

område for omforming og fordeling av elektrisk energi. Oftest et tydelig avgrenset/inngjerdet område med mange kabler inn og ut.