kommunalTilleggsdelAdresse

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 11 av 11
VegTillegg datatype

Kommunal tilleggsdel for veg.


AdresseReferanser datatype

Referanse på adressen til kommunale eller andre arkiv. Brukes også for å opplyse om spesielle forhold på adressen.


AdresseTillegg datatype

Kommunal tilleggsdel for Adresse


VegReferanser datatype

Referanse på vegen til kommunale eller andre arkiv. Brukes også for å opplyse om spesielle forhold på vegen. Referansen har en kode for referansetype og en tekst. Tilhører kommunal tilleggsdel i matrikkelen.KretsReferanseKode kodeliste

Kodeliste for KretsReferanseKode. Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene.


VegReferanseKode kodeliste

Kodeliste for type referanser til veg. Hører til kommunal tilleggsdel Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene.


AdresseReferanseKode kodeliste

Kodeliste for typer referanse til adresse. Det er opp til hver enkelt kommune å bestemme bruken av disse kodene