VegTillegg

datatype

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Gyldig

Kommunal tilleggsdel for veg.
Egenskap Stereotype Beskrivelse Type Multiplisitet
kommentarer Kommentarer for veg Kommentar (objekttype) 0..*
- dato Dato for angitt kommentar Date 0..1
- etat Angir hvilken etat som har lagt inn kommentaren. EtatsKode (kodeliste) 0..1
- kommentartype Angir hvilken type kommentar som er registrert. KommentartypeKode (kodeliste) 0..1
- saksnummer saksnummer CharacterString 0..1
- tekst tekstlig kommentar CharacterString 0..1
- oppdatertAv brukernavnet i matrikkelen til den personen som har etablert en ny versjon. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon CharacterString 0..1
- avsluttetAv brukernavnet i matrikkelen til den personen som har avsluttet en versjon av objektet. Brukernavnet legges på ved etablering av ny versjon, og vil være det samme som oppdatertAv på den nye versjonen. CharacterString 0..1
Navn Type Lengde Multiplisitet
Kommentar 0..*
Name Type English Description
kommentarer Kommentar

Vis VegTillegg i NVDB Datakatalog

Id Navn Type Multiplisitet
Kommentar 0 ..*
Assosiasjonstype Navn Kilde Destinasjon
assosiasjon vegTillegg VegTillegg 1 vegreferanse VegReferanser 0..*