FKB-Veg-5.0

Geovekst gyldig 5.0

produktspesifikasjon

Beskrivelse: Datamodell for produktspesfikasjonen FKB-Veg. FKB-Veg inneholder detaljert informasjon om veganlegg og tilhørende objekter. Datamodellen omfatter beskrivelse av alle typer veger for kjørende, syklende og gående, i tillegg et utvalg av tilhørende objekter.

Navnerom: https://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-Veg/5.0

Viser treff 1 - 8 av 8

Generelle elementer pakke

pakke med elementer som realiserer tilsvarende elementer i FKB Generell del 5.0

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\Fotogrammetrisk FKB-Veg 5.0\FKB-Veg-5.0\Generelle elementer

Gyldig

1.0


Flateobjekter pakke

Pakke som inneholder de fire flateobjektene benyttet i FKB-Veg 5.0

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\Fotogrammetrisk FKB-Veg 5.0\FKB-Veg-5.0\Flateobjekter

Gyldig

1.0


Flateavgrensninger pakke

Pakke som inneholder de fire kurveobjektene som brukes til flateavgrensning i FKB-Veg 5.0

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\Fotogrammetrisk FKB-Veg 5.0\FKB-Veg-5.0\Flateavgrensninger

Gyldig

1.0


Andre objekter pakke

Pakke som inneholder øvrige objekter som benyttes i FKB-Veg 5.0

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\Fotogrammetrisk FKB-Veg 5.0\FKB-Veg-5.0\Andre objekter

Gyldig

1.0


Datatyper og kodelister pakke

Inneholder datatyper og kodelister benyttet i FKB-Veg 5.0

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB Veg\Fotogrammetrisk FKB-Veg 5.0\FKB-Veg-5.0\Datatyper og kodelister

Gyldig

1.0