Grotte

Standardiseringssekretariatet (Kartverket)

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 1 av 1

Grotte-4.0 fagområdestandard

spesifikasjonen omfatter geometrisk og geografisk beskrivelse av grotter og forekomster i grotter. Spesifikasjonen omfatter alle data som er nødvendig for å vise grottegangenes forløp og bredde og høyde sett ovenfra (horisontalsnitt), sørfra (vertikalsnitt) og østfra (vertikalsnitt)

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\Grotte\Grotte-4.0

Tilbaketrukket

4.0