Realiseringer

Kartverket Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Her vises avhengigheter mellom elementer i NRL distribusjon og objekttyper, datatyper og kodelister i andre applikasjonsskjemaer. Avhengighetene er modellert ved hjelp av realiseringer.