FKB TraktorvegSti

Geovekst 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 4 av 4

FKB-TraktorvegSti-5.0 produktspesifikasjon

Datamodell for produktspesfikasjonen FKB-TraktorvegSti. FKB-TraktorvegSti inneholder senterlinjer for traktorveger, stier og tritrapp, vegsperringer langs aktuelle senterlinjer samt et utvalg av tilhørende informasjon.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\FKB-TraktorvegSti-5.0

Gyldig

5.0


Fotogrammetrisk FKB-TraktorvegSti 5.0 pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\Fotogrammetrisk FKB-TraktorvegSti 5.0

1.0


FKB-TraktorvegSti produktspesifikasjon

FKB-TraktovegSti er et landsdekkende FKB-datasett som inneholder traktorveger, gangveger og stier med senterlinjegeometri. En viktig del av dette er å legge til rette for å håndtere geometridelen av forvaltningsopplegget for landbruksveger. Denne spesifikasjonen definerer også registrering av senterlinje for gangfelt, fortau og trapp som opsjoner. FKB-TraktorvegSti må sees i sammenheng med FKB-Vegnett som inneholder vegnettet i NVDB. Sammen med vegnettet fra NVDB skal FKB-TraktorvegSti kunne danne et komplett samferdselsnettverk for kjørende, syklende og gående. Datagrunnlaget i FKB-TraktorvegSti vil ha svært varierende grad av nettverkstopologi. Man må regne med å gjøre en jobb med sammenknytning av vegnettet og FKB-TraktorvegSti før dette kan betraktes som ett nettverk og benyttes i nettverksanalyser. FKB-TraktorvegSti 4.6 baserer seg på generelle konsepter definert i SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 2 Vegnett 4.6, Vegsituasjon 4.5 og Friluftsliv 4.1, samt NVDB datakatalogen.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\FKB-TraktorvegSti

Gyldig

4.6


FKB-TraktorvegSti-5.1 produktspesifikasjon

Datamodell for produktspesfikasjonen FKB-TraktorvegSti. FKB-TraktorvegSti inneholder senterlinjer for traktorveger, stier og tritrapp, vegsperringer langs aktuelle senterlinjer samt et utvalg av tilhørende informasjon.

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Geovekst\FKB TraktorvegSti\FKB-TraktorvegSti-5.1

Gyldig

5.1