Objekttyper - abstrakte og instansierbare

Kartverket Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Objekttypene "SOSI_Fellesegenskaper" og "Fellesegenskaper" er en abstrakt objekttype (klasser) som ikke er instansierbare, mens de øvrige objekttypene er instansierbare og benyttes i distribusjonen av data fra NRL.

Viser treff 1 - 9 av 9SOSI_Fellesegenskaper objekttype

Abstrakt objekttype (ikke instansierbar, dvs. distribueres ikke som et objekt med objektnavn "SOSI_Fellesegenskaper"), fungerer som et konteinerobjekt i UML-modellen. Denne objekttypen samler egenskaper som er felles for alle instansierbare objekttyper i NRL.


Fellesegenskaper objekttype

Abstrakt objekttype (ikke instansierbar, dvs. distribueres ikke som et objekt med objektnavn "Fellesegenskaper"), fungerer som et konteinerobjekt i UML-modellen. Denne objekttypen samler egenskaper som er felles for alle instansierbare objekttyper i NRL Egenskapene "status", "datafangstdato", "kvalitet" og "informasjon" er opprinnelig hentet fra SOSI del 1 - Generelle typer 5.1 og SOSI_Fellesegenskaper og SOSI_Objekt.


NrlLinje objekttype

Objekt som er representert som ei linje i NRL. Luftspenn registreres ikke som NrlLinje, men som NrlLuftspenn.


NrlMast objekttype

Objekt som er representert som ei mast i NRL


NrlPunkt objekttype

Objekt som er representert som et punkt i NRL. Mast registreres ikke som NrlPunkt, men som NrlMast.


NrlLuftspenn objekttype

Objekt som er representert som et luftspenn i NRL


NrlFlate objekttype

Objekt som er representert som en flate i NRL