Vegomraade

Statens vegvesen Ukjent 1.0

pakke

Beskrivelse:

Viser treff 1 - 10 av 10

Sideomraade pakke

Spesifikasjon:
SOSI Produktspesifikasjoner\Statens vegvesen\VU053\2022\Vegprosjekt VU053 v2.1\LeveranseVegprosjekt\Samordningsmodell\Tverrfagligmodell\FagmodellVeg\Vegomraade\Sideomraade

Ukjent

1.0BreddeHellingGittVerdi datatype

Det er angitt ved start og sluttverdi. Dette er bredden eller hellingen som skal brukes på flaten (del av hele overflaten), for eksempel kjørefelt, skulder, fortau, g/s-veg, fylling og skjæring. Både verdiStart og verdiSlutt trengs. Dessuten mellomverdierVegomraadeElementType kodeliste

Union VegdesignElementType er satt sammen av flere kodelister