AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0

Standardiseringssekretariatet (Kartverket) Erstattet 4.0

fagområdestandard

Beskrivelse: units of administration, dividing areas where Member States have and/or exercise jurisdictional rights, for local, regional and national governance, separated by administrative boundaries

Viser treff 1 - 10 av 10

Administrativ/statistisk underinndeling pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Administrativ/statistisk underinndeling

Erstattet

4.0


Annen administrativ inndeling pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Annen administrativ inndeling

Erstattet

4.0


Annen informasjon pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Annen informasjon

Erstattet

4.0


Geistlig inndeling pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Geistlig inndeling

Erstattet

4.0


Nasjonal hovedinndeling pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Nasjonal hovedinndeling

Erstattet

4.0


Politi og domstoler pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Politi og domstoler

Erstattet

4.0


Postadministrativ inndeling pakke

Spesifikasjon:
SOSI Generell objektkatalog\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger\AdministrativeOgStatistiskeInndelinger-4.0\Postadministrativ inndeling

Erstattet

4.0