Fellesegenskaper

Kartverket Gyldig 1.0

pakke

Beskrivelse: Pakke med abstrakte objekter som inneholder fellesegenskaper som arves ut i objektene

Viser treff 1 - 7 av 7

SOSI_Fellesegenskaper5.0_veglenke objekttype

abstrakt objekttype som bærer sentrale egenskaper som er anbefalt for bruk i produktspesifikasjoner. Merknad: Disse egenskapene skal derfor ikke modelleres inn i fagområdemodeller.


GeneralisertLenke objekttype

Abstrakt, generalisert objekttype for nettverkslenker Realisering av INSPIRE Network:GeneralisedLink


Lenke objekttype

Abstrakt objekttype for nettverkslenker, med mulighet for å angi posisjon i en sekvens av lenker. Merknad: Lenkens posisjon i et nettverk og skalering av lengde i forhold til geometrilengde kan angis på flere alternative måter:  

  • Kun startVerdi. Målt lengde og sluttverdi er lik geometrilengde
  • Kombinasjonen startVerdi-sluttVerdi. Målt lengde er lik differansen mellom disse egenskapene.
  • Kombinasjonen startVerdi-måltLengde. Sluttverdi er lik summen av disse egenskapene.
  • Kun måltLengde. startverdi er lik 0, og sluttverdi er lik målt lengde
  • Ingen av egenskapene angitt. Kun geometrien benyttes for beregning av posisjoner.
Realisering av INSPIRE Network:Link.


SOSI_Fellesegenskaper5.0_NVDB_objtyper objekttype

abstrakt objekttype som bærer sentrale egenskaper som er anbefalt for bruk i produktspesifikasjoner. Merknad: Disse egenskapene skal derfor ikke modelleres inn i fagområdemodeller.


Nettverkselement objekttype

Abstrakt objekttype som representerer et element i et nettverk, med generelle egenskaper som muliggjør lineære referanser til elementene, Realisering av INSPIRE Network:NetworkElement og ISO19148 LR_Feature.


SOSI_Objekt5.0_veglenke objekttype

abstrakt objekttype som bærer en rekke egenskaper som er fagområde-uavhengige og kan benyttes for alle objekttyper Merknad: Spesielt i produktspesifikasjonsarbeid vil en velge egenskaper og av grensningslinjer fra denne klassen.


Lenkesekvensreferanse datatype

referanse til sekvenser av lenker.