Armeringsnett

Statens vegvesen Ukjent 2.17

pakke

Beskrivelse: Benyttes geoteknisk for å øke bæreevnen og som stabiliserende tiltak. Stålarmering kan benyttes for å hindre telesprekker i asfalt.

Navnerom: https://raw.githubusercontent.com/jetgeo/NVDBGML/master/XSD/NVDB